dimarts, 30 de novembre de 2010

Assemblea General de la Federació Espanyola de Taekwondo.

Hem llegit gràcies a Taekwondo Arrigorriaga, que la Federació Espanyola de Taekwondo té previst realitzar aquest proper mes de desembre (el dia 10) una reunió ordinària de la assemblea general amb el següent ordre del dia:

* Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

* Informe del President.

* Informi Comissions.

* Informe econòmic i aprovació de comptes de l’any 2009.

* Presentació i aprovació calendari esportiu 2011.

* Presentació i aprovació calendari activitats 2011.

* Aprovació quotes 2011.

* Presentació i aprovació projecto pressupost 2011.

* Aprovació sou del President.

* Propostes presentades pels membres de l’assemblea.

* Precs i preguntes.

La reunió es realitzarà en l’hotel Don Antonio (El Campello - Alacant), a les 12:00 en primera convocatòria i a les 12:30 en segona convocatòria.

Serà interessant veure si surt a la llum pública el que succeirà en aquesta assemblea i com afectaran les decisions presses dins del conjunt del taekwondo espanyol. Especialment en les aprovacions de les quotes (veient el panorama econòmic de país, la cosa no està per estirar més el braç que la màniga) i, sobretot, de quan podrem gaudir tots de una de les assignatures pendents de la FET: la publicació del calendari (amb una mica de rigor) del proper any abans no finalitzi l’actual.