dijous, 17 de març de 2011

Taekwondo, Es Perden les Seves Arrels?

Aquesta és l’entrada que ahir va sortir publicada en la pàgina Web de la ETU (European Taekwondo Union):

"En l’assemblea General de la WTF a Uzbekistan l’idioma coreà va perdre l’estatus com a idioma oficial. Es va mantenir com a llengua auxiliar, a més de l’espanyol i el francès. L’anglès és ara la única llengua oficial de la WTF.

Membres de la KTA (Korea Taekwondo Association) han qüestionat fortament a Chungwon CHOUE , president de la World Taekwondo Federation.
Alguns fins i tot el van titllar de traïdor per vendre l’ànima i l’esperit de l’art marcial coreà.
D’acord amb un article de "Sports Seoul" (un diari esportiu de Corea), el president Choue ha dit que el Taekwondo no és un esport coreà, ja que s’ha convertit en un esport universal d’arts marcials. Aquesta modificació, per tant, s’ha fet per enfortir encara més la globalització.

No obstant, els crítics han indicat que el Taekwondo ja s’ha globalitzat i canviant la seva llengua oficial, perdrà les seves arrels de tradició i filosofia.
A més, cap altre esport ha canviat la seva llengua oficial, com tampoc ha estat demanada per el COI, per tant ha estat innecessària aquesta decisió.

Les fluctuacions continuen sobre aquest assumpte al haver-hi molts pros i contres.
El futur dirà si el Taekwondo continuarà sent considerat com de Corea o si realment canviarà en algun tipus d’art marcial universal sense arrels coreanes."

Interessant la crítica. I més quan veiem que des del bressol d’aquest esport es preocupen per l’essència i l’esperit del Taekwondo.
No podem estar-nos d’afirmar que sembla que gràcies al lamentable tarannà que esgrimeixen molts responsables federatius, tècnics o professors, els veritables valors i principis del Taekwondo no hagin sortit mai de Corea. 

La Visió de la ETU AQUÍ.

0 comentarios: