dilluns, 8 d’agost de 2011

Taekwondo: Universíada 2011. Els Criteris de Participació.

Hem rebut correus preguntant-nos quins han estat els criteris que s’han dut a terme per poder participar en aquesta Universíada. 
Remetent-nos als detalls fets públics pel Consell Superior d’esports, les regles, pautes o requisits són els següents:

Universíada d’estiu 2011 
CRITERIS DE PARTICIPACIÓ TAEKWONDO 
Shenzhen (Xina) 11/23 d’agost de 2011 

Criteris De Participació Generals Taekwondo 

a) Posseir la nacionalitat Espanyola.

b) Haver participat en el Campionat d'Espanya Universitari de l’any 2011 de l’especialitat esportiva (excepte excepcions justificades per prescripció mèdica, coincidència de participació amb Campionats esportius d’influència nacional i/o internacional o criteris específics assenyalats per a cada esport).

c) En la Universíada d'Estiu 2011, podran prendre part tots aquells atletes que acreditin ser estudiants de 1°, 2° o 3° cicle dels títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional als quals es refereix l’article  34.1) .2) i els articles 36 i 37 de la Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre d’universitats, pertanyents a qualsevol universitat reconeguda i representada en el C.I.D.O.
De la mateixa manera podran participar tots aquells que acreditin ser estudiants de qualsevol dels tres cicles: Grau, Màster i Doctorat dels títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot l territori nacional als quals es refereix l’article 37 de la Llei Orgànica 4/2007 de 12 d’abril de 2007 per la qual modifica la Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre d'Universitats, pertanyents a qualsevol Universitat reconeguda i representada en el C.I.D.O.

d) Igualment podran participar esportistes que cursin els seus estudis en Universitats estrangeres i els estudis de les quals s’equipessin als assenyalats en l’apartat c)

e) Post-graduats en les institucions esmentades en el punt c) que hagin obtingut el seu grau acadèmic o diploma durant l’any que precedeix al de la competició.

f) Així mateix, i seguint la normativa FISU, podran prendre part en les Universíades d'Estiu 2011 tots aquells estudiants universitaris als quals es refereix el punt anterior que tinguin complerts més de 17 anys i menys de 28 anys, a 1 de gener de l’any 2011 (nascuts entre l'1 de gener de 1983 i el 31 de desembre de 1993).

g) Haver realitzat prova de dopatge previ amb resultats negatiu en aquest control.

h) En cas que algun esportista que compleixi els requisits de participació desestimi la convocatòria, la plaça vacant serà definida per l’assessor Tècnic de C.I.D.O., Comitè Tècnic de la Federació Espanyola de la disciplina i per part del Consell Superior d’esports.

i) Els seleccionats estaran obligats a participar en les concentracions de preparació per les Universíades d'Estiu 2011 que es determinin per part de la Federació i per part del CSD.

Criteris Específics de Participació.
( 10 esportistes )

• Participació en els Campionats d'Espanya Universitaris 2011:
– Or: 35 punts
– Plata:25 punts
– Bronze: 15 punts

• Participació en el Campionat del Món Universitari 2010:
– Or: 40 punts
– Plata: 30 punts
– Bronze: 20 punts
- Quart finalista: 10 punts

• Participació en el Campionats d'Espanya Absolut 2011:
– Or: 25 punts
– Plata: 15 punts
– Bronze: 5 punts

• Participació en el Campionat del Món Absolut 2011:
– Or: 40 punts
– Plata: 30 punts
– Bronze: 20 punts
- Quart finalista: 10 punts

a) dels/les 16 esportistes amb major puntuació (un/a de cada categoria de competició), es seleccionaran, per ordre, aquells/es que millor posició mantinguin en el rànquing mundial de la Federació Mundial de Taekwondo.

b) Si en una categoria de competició coincideix un/a esportista amb més punts que un/a altre/es que es mantinguin en el rànquing mundial, la decisió de selecció es farà per decisió tècnica.

c) Si finalment, es comptés amb més places que categories amb esportistes que apareguin en el rànquing mundial, se seleccionarà als/les esportistes per ordre de puntuació, respectant els criteris anteriorment assenyalats i els punts a)

Podeu Accedir als Criteris en el seu Format Original AQUÍ.